Oferta Kancelarii

Wynalazki | Wzory użytkowe

Zanim zgłosimy wynalazek wykonujemy poszukiwania w literaturze patentowej oraz sporządzamy opinie dotyczące zdolności rejestrowej.

Wraz z opinią proponujemy zgłoszenie wynalazku w odpowiedniej procedurze:

 • w trybie krajowym w Urzędzie Patentowym Rzeczpospolitej Polskiej;
 • w Europejskiej Organizacji Patentowej (EPO) – patent europejski;
 • w trybie międzynarodowym w Biurze Międzynarodowym Światowej Organizacji Własności Intelektualnej, Układ o Współpracy Patentowej (PCT);
 • Patent Euroazjatycki – obejmujący Rosję i niektóre kraje byłej WNP;
 • Patent OAPI – obejmujący część krajów francuskojęzycznych Afryki;
 • Patent ARIPO – obejmujący część afrykańskich krajów anglojęzycznych;

albo w wybranych zagranicznych urzędach patentowych, w celu uzyskania ochrony tylko na terenie tych państw.

Przygotowujemy stosowną dokumentację i dokonujemy zgłoszeń w trybie uzgodnionym z Państwem.

Uwaga: Wychodzimy z założenia, iż rzecznik patentowy, który „zna” się na wszystkim, tak naprawdę nie zna się dobrze na niczym. Dlatego każda sprawa kierowana jest do współpracującego z kancelarią i najlepszego naszym zdaniem na rynku rzecznika patentowego – specjalisty w danej dziedzinie (chemii, farmacji, mechaniki, elektroniki, itp.).
Czynności związane ze zgłoszeniem wynalazku w Urzędzie Patentowym Rzeczpospolitej Polskiej
lub za granicą (głównie tryby PCT lub EPO) obejmują:

 • poszukiwania w literaturze patentowej
 • sporządzenie podania, opisu wynalazku, zastrzeżeń patentowych
 • postępowanie przed Urzędem Patentowym RP
 • monitoring terminów i opłat
 • tłumaczenia dokumentacji

Po uzyskaniu patentu monitorujemy terminy i opłaty. Monitorujemy rejestry w celu poszukiwania „obcych” zgłoszeń naruszających Państwa prawa.

Gdyby doszło do naruszenia Państwa patentu:

 • proponujemy strategię postępowania
 • sporządzamy listy ostrzegawcze lub odpowiadamy na skierowane do Państwa
 • zalecamy polubowne załatwianie sporów prowadząc za Państwa zgodą mediacje/negocjacje
 • prowadzimy postępowania sporne przed w/w urzędami, w tym:
  • wnosimy sprzeciwy wobec udzielonych praw ochronnych
  • wnosimy o unieważnienie udzielonych praw ochronnych
 • prowadzimy postępowania przed sądami.

Działania podejmowane w celu uzyskania ochrony na wzory użytkowe różnią się nieznacznie od działań dotyczących wynalazków i są do nich odpowiednio dostosowane.

Celem wykorzystania wartości ekonomicznej wynalazków i wzorów użytkowych sporządzamy opinie prawne, doradzamy w wyborze postępowania, przygotowujemy umowy (licencja, sprzedaż).

Call Now Button