• 100%

Kancelaria
Prawno-Patentowa

 • 100%

Warszawa

Specjalizujemy się w ochronie praw własności intelektualnej
a następnie ich finansowym wykorzystywaniu

 • 100%

Kancelaria
Prawno-Patentowa

Prawno-Patentowa

 • 100%

Warszawa

Specjalizujemy się w ochronie
praw własności intelektualnej

i ich finansowym wykorzystywaniu

ZARABIAJ
na swojej własności intelektualnej

Zostaw dane kontaktowe

Zapraszamy do kontaktu: 669 838 836

Kancelaria rzecznika patentowego Warszawa

Prowadzona przez nas kancelaria prawno-patentowa w Warszawie powstała z myślą o tym, aby kompleksowo pomagać firmowym i indywidualnym klientom w zakresie prawa własności intelektualnej. Profesjonalna obsługa dotyczy rejestracji i ochrony:

 • wzorów przemysłowych,
 • wzorów użytkowych,
 • znaków towarowych,
 • nazw/logo firm,
 • wynalazków

oraz związanych z tym postępowań na każdym etapie sprawy.

Wykształcenie oraz doświadczenie rzecznika patentowego gwarantuje rzetelne zrozumienie specyfiki wszystkich kwestii związanych z procedurami, jakie obowiązują przy zastrzeganiu pomysłów graficznych oraz rozwiązań użytkowych. Podejmuje on wszelkie niezbędne działania przed właściwymi instytucjami krajowymi, takimi jak:

 • Urząd Patentowy RP,
 • sądy powszechne,
 • sądy administracyjne,
 • organy celne.

Ponadto kancelaria rzeczników patentowych reprezentuje klientów przed:

 • Urzędem Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO) w Alicante,
 • Światową Organizacją Własności Intelektualnej w Genewie,
 • Europejskim Urzędem Patentowym w Monachium.

Każdy klient korzystający z biura patentowego może liczyć na rzetelną obsługę – od porady aż po pomoc w procesie zastrzegania wzory, znaku, nazwy, wynalazku itd. Rzecznik patentowy

Osobą, która pomaga nie tylko w zastrzeżeniu, m.in. znaków towarowych, wzorów przemysłowych czy nazw/logotypów firmowych oraz wynalazków, jest rzecznik patentowy. Ma on także odpowiednią wiedzę i praktykę w zakresie chronienia klientów przed nieuczciwą konkurencją. Dzięki zastrzeżeniu indywidualnych czy firmowych pomysłów inne osoby/podmioty z branży nie będą mogły czerpać korzyści, zyskując na sprzedaży czy renomie już zarejestrowanej marki. Nie wystarczy bowiem tylko wpisać firmę w CEIDG czy KRS-ie, aby mieć pewność, że nazwa, logo lub inny wzór/znak nie zostaną wykorzystane przez kogoś innego.

Pod każdą z usług, jakie świadczy biuro patentowe, zamieszczony jest cennik. Można się więc od razu zapoznać z wykazem opłat urzędowych wnoszonych za zgłoszenie rozwiązań czy wzorów. W cenniku podane są także orientacyjne stawki za usługi świadczone przez kancelarię prawno patentową.

Zapraszamy do kontaktu: 669 838 836

Kancelaria rzecznika patentowego Warszawa

Prowadzona przez nas kancelaria prawno-patentowa w Warszawie powstała z myślą o tym, aby kompleksowo pomagać firmowym i indywidualnym klientom w zakresie prawa własności intelektualnej. Profesjonalna obsługa dotyczy rejestracji i ochrony:

 • wzorów przemysłowych,
 • wzorów użytkowych,
 • znaków towarowych,
 • nazw/logo firm,
 • wynalazków

oraz związanych z tym postępowań na każdym etapie sprawy.

Wykształcenie oraz doświadczenie rzecznika patentowego gwarantuje rzetelne zrozumienie specyfiki wszystkich kwestii związanych z procedurami, jakie obowiązują przy zastrzeganiu pomysłów graficznych oraz rozwiązań użytkowych. Podejmuje on wszelkie niezbędne działania przed właściwymi instytucjami krajowymi, takimi jak:

 • Urząd Patentowy RP,
 • sądy powszechne,
 • sądy administracyjne,
 • organy celne.

Ponadto kancelaria rzeczników patentowych reprezentuje klientów przed:

 • Urzędem Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO) w Alicante,
 • Światową Organizacją Własności Intelektualnej w Genewie,
 • Europejskim Urzędem Patentowym w Monachium.

Każdy klient korzystający z biura patentowego może liczyć na rzetelną obsługę – od porady aż po pomoc w procesie zastrzegania wzory, znaku, nazwy, wynalazku itd. Rzecznik patentowy

Osobą, która pomaga nie tylko w zastrzeżeniu, m.in. znaków towarowych, wzorów przemysłowych czy nazw/logotypów firmowych oraz wynalazków, jest rzecznik patentowy. Ma on także odpowiednią wiedzę i praktykę w zakresie chronienia klientów przed nieuczciwą konkurencją. Dzięki zastrzeżeniu indywidualnych czy firmowych pomysłów inne osoby/podmioty z branży nie będą mogły czerpać korzyści, zyskując na sprzedaży czy renomie już zarejestrowanej marki. Nie wystarczy bowiem tylko wpisać firmę w CEIDG czy KRS-ie, aby mieć pewność, że nazwa, logo lub inny wzór/znak nie zostaną wykorzystane przez kogoś innego.

Pod każdą z usług, jakie świadczy biuro patentowe, zamieszczony jest cennik. Można się więc od razu zapoznać z wykazem opłat urzędowych wnoszonych za zgłoszenie rozwiązań czy wzorów. W cenniku podane są także orientacyjne stawki za usługi świadczone przez kancelarię prawno patentową.

Call Now Button