Wzory przemysłowe

Wzory przemysłowe – zgłoszenie, zastrzeżenie i ochrona wzorów przemysłowych

Procedura związana z zastrzeżeniem wzoru przemysłowego na terenie Unii Europejskiej trwa zazwyczaj ok. 14 dni. Okres ochrony zastrzeżonego wzoru wspólnotowego, bo tak brzmi nazwa unijnego wzoru przemysłowego, trwa maksymalnie 25 lat i podzielone jest na 5-letnie okresy ochrony. Zgłaszany wzór przemysłowy musi być nowy, czyli obecny wzór może istnieć na rynku nie dłużej niż 12 miesięcy, i mieć indywidualny charakter. Prawo z rejestracji wzoru obowiązuje różne cechy linii konturów kształtów kolorystykę znaków towarowych. Przed jego rejestracją kancelaria przeprowadza badanie zdolności rejestrowej pod względem wcześniejszych praw osób trzecich oraz przygotowuje w tym zakresie wymaganą opinię. Po zgłoszeniu wzoru EUIPO bada wniosek pod względem spełniania wymogów formalno-prawnych a w przypadku stwierdzenia poprawności złożonego zgłoszenia i spełnienia wymaganych warunków następuje publikacja wzoru w biuletynie.

Nasza kancelaria pomaga złożyć zgłoszenie wzoru przemysłowego w instytucjach, takich jak:

  • Urząd Patentowy RP (UP RP),
  • Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO),
  • Biuro Międzynarodowe Światowej Organizacji Własności Intelektualnej (WIPO),
  • w innych zagranicznych urzędach patentowych.

Zajmujemy się przygotowaniem stosownej dokumentacji, na której podstawie możliwa jest rejestracja wzoru przemysłowego. Gdy już w tym zakresie zostanie przyznana ochrona, czuwamy nad jej terminowym odnawianiem oraz dokonujemy zmian w rejestrach. Jeśli dojdzie do naruszenia prawa klienta, składamy odpowiednie uwagi oraz proponujemy strategię postępowania. Jeżeli jest to możliwe, sugerujemy polubowne załatwianie sporów na etapie mediacji lub negocjacji. Reprezentujemy klientów również w postępowaniach spornych przed właściwymi urzędami oraz w sprawach toczących się w sądach: administracyjnych, powszechnych i arbitrażowych. Przygotowujemy opinie prawne, umowy np. zastaw, cesja, licencja, sprzedaż; wyceniamy wzory przemysłowe, doradzamy optymalny rodzaj postępowania.

Warto zastrzec wzór przemysłowy

Ochrona wzoru przemysłowego – prawo własności przemysłowej, wytworu lub jego części

Prawna ochrona wyglądu przedmiotu jest możliwa dzięki rejestracji wzoru przemysłowego. Ten krok wspiera osiągnięcie biznesowego sukcesu – zarówno na rynku polskim, jak i międzynarodowym. W jaki sposób? Nie da się ukryć, że na rozpoznawalność marki przekłada się określony design wraz z używaną kolorystyką – pokazujący m.in. jej wartości. To czynniki, które się po prostu zapamiętuje. Dlatego często właśnie one decydują o chęci kupna lub skorzystania z usługi, kojarząc się klientom np. ze sprawdzonymi produktami z najwyższej półki. Ponadto ochrona wzorów przemysłowych pozwala wygrać walkę z nieuczciwą konkurencją, która wykorzystuje możliwość nielegalnego kopiowania flagowych produktów i zarabiać na tym ogromne sumy pieniędzy. Często jest to związane z niską jakością podróbek, co osłabia wizerunek legalnie prowadzonej firmy. Jeśli zadba się więc o zastrzeżenie wzoru przemysłowego, skutecznie ukróci się takie praktyki jeszcze przed ich występowaniem na masową skalę.

Wzór przemysłowy przyciąga klientów – skorzystaj z urzędu patentowego

Dlaczego tak ważna jest ochrona wzorów przemysłowych?

Mając więc w ofercie produkty dobrej jakości, bazujący na innowacyjnych rozwiązaniach, zgłoszenie wzoru przemysłowego powinno być obowiązkiem każdego właściciela szanującej się marki. Może to mieć wpływ na ogólną wartość firmy i zwiększyć jej dochody ze sprzedaży. Gdyby nie szybka rejestracja wiele światowych marek nie osiągnęłoby marketingowego sukcesu, a ich produkty nie nosiłyby miana kultowych. Każda decyzja o zastrzeżeniu wzoru przemysłowego jest więc punktem wyjścia do stworzenia konkurencyjnego produktu, którego jakość będzie szła w parze z ceną.