Oferta Kancelarii

Wzory przemysłowe – zgłoszenie, zastrzeżenie i ochrona wzoru przemysłowego

Procedura związana z zastrzeżeniem wzoru przemysłowego na terenie Unii Europejskiej trwa zazwyczaj ok. 14 dni. Jego zabezpieczanie w świetle prawa trwa maksymalnie 25 lat i podzielone jest na 5-letnie okresy ochrony. Zgłaszany wzór przemysłowy musi być nowy (czyli obecny na rynku nie dłużej niż 12 miesięcy) i mieć indywidualny charakter.

Przed jego rejestracją kancelaria przeprowadza badanie zdolności rejestrowej (pod względem wcześniejszych praw osób trzecich) oraz przygotowuje w tym zakresie wymaganą opinię. W przypadku, gdy jest ona pomyślna oraz po spełnieniu wymogów formalnych w zakresie składanego wniosku o zastrzeżenie wzoru przemysłowego, publikuje się stosowną decyzję. Następnie osoby trzecie mają określony czas na to, aby wnieść sprzeciw. W Polsce jest na to pół roku.

Nasza kancelaria pomaga też złożyć zgłoszenie wzoru przemysłowego w takich instytucjach jak:

  • Urząd Patentowy RP (UP RP),
  • Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO),
  • Biuro Międzynarodowe Światowej Organizacji Własności Intelektualnej (WIPO),
  • w innych zagranicznych urzędach patentowych.

Zajmujemy się przygotowaniem stosownej dokumentacji, na podstawie której możliwa jest rejestracja wzoru przemysłowego. Gdy już zostanie przyznana ochrona w tym zakresie, czuwamy nad jej terminowym odnawianiem oraz dokonujemy zmiany w rejestrach. Jeśli dojdzie do naruszenia prawa klienta, składamy odpowiednie uwagi oraz proponujemy strategię postępowania. Jeśli jest to możliwe, to sugerujemy polubowne załatwianie sporów na etapie mediacji lub negocjacji. Reprezentujemy klientów również w postępowaniach spornych przed właściwymi urzędami oraz w sprawach toczących się w sądach: administracyjnych, powszechnych i arbitrażowych.

Przygotowujemy opinie prawne, umowy (np. zastaw, cesja, licencja, sprzedaż), wyceniamy wzory przemysłowe, doradzamy optymalny rodzaj postępowania.

Call Now Button