Prawo celne

Prawo celne

Prowadzimy sprawy celne w sprawach własności intelektualnej:

  • składamy do Izby Celnej wnioski o podjęcie działania w celu zapewnienia ochrony na granicy m.in. znaków towarowych, wynalazków, wzorów przemysłowych czy też wzorów użytkowych,
  • składamy wnioski o przedłużenie już udzielonej ochrony na granicy,
  • współpracujemy z organami Służby Celnej w celu identyfikacji naruszeń oraz zapewnienia ciągłej ochrony praw na granicy,
  • sporządzamy listy ostrzegawcze wobec naruszycieli (producentów, dystrybutorów i importerów),
  • prowadzimy negocjacje ugodowe i mediacje,
  • składamy wnioski o zniszczenie podrobionych towarów,
  • prowadzimy postępowania cywilne i karne dotyczące ochrony własności intelektualnej.