Walidacje

Naszym klientom oferujemy kompleksową obsługę walidacji patentów przed Urzędem Patentowym RP obejmującą:

  • przygotowanie specjalistycznych tłumaczeń patentów europejskich,
  • terminowe złożenie do Urzędu Patentowego RP dokumentacji wymaganej w procedurze walidacji wraz z opłatami,
  • obsługę wezwań z Urzędu Patentowego RP dotyczących braków formalnych lub zmian danych rejestrowych,
  • uzyskiwanie ochrony z europejskiego zgłoszenia patentowego,
  • uzyskiwanie wpisów w rejestrze patentowym oświadczeń o gotowości udzielenia licencji,
  • przygotowywanie i składanie do Urzędu Patentowego RP poprawionych tłumaczeń, np. w wyniku sprzeciwu lub ograniczeniu patentu przez EPO.