O Kancelarii

Kancelaria Prawno-Patentowa Warszawa

Kancelaria założona została w 2018 r.
W celu zapewnienia najwyższej jakości usług kancelaria współpracuje na stałe z rzecznikami patentowymi specjalizującymi się w poszczególnych dziedzinach nauki i techniki: chemia, elektronika, mechanika, itd. oraz radcami prawnymi i adwokatami.
W kancelarii sprawy nie są załatwiane przez studentów czy asystentki. Każda sprawa jest badana indywidualnie przez wyznaczonego do niej profesjonalnego pełnomocnika.

Sławomir Budzik
Rzecznik patentowy. Prawnik.
Nr wpisu na listę prowadzoną przez Urząd Patentowy Rzeczpospolitej Polskiej: 3465.
Profesjonalny pełnomocnik przed European Union Intellectual Property Office w Alicante (Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej) – nr wpisu: 87056.
Członek Komisji legislacyjnej Polskiej Izby Rzeczników Patentowych.
Praktyka zawodowa zdobyta m.in. w Kancelarii Prawno-patentowej Jarzynka i Wspólnicy.

Wieloletnie doświadczenie w instytucjach finansowych:

  • Członek Rady Prawa Bankowego przy Związku Banków Polskich.
  • Bank BPS S.A. / Zrzeszenie Banku BPS (Naczelnik Wydziału Prawnego / Wicedyrektor Departamentu Prawnego).
  • Dom Maklerski Banku BPS S.A. (Przewodniczący Komitetu Audytu Rady Nadzorczej)
  • BPS Faktor S.A. (Przewodniczący Rady Nadzorczej)
  • VENI S.A. (Wiceprezes Zarządu)
  • Zakład Leczniczy „Uzdrowisko Nałęczów” (Przewodniczący Rady Nadzorczej)
  • „Uzdrowisko Iwonicz” w Iwoniczu-Zdroju (Przewodniczący Rady Nadzorczej).