You are currently viewing Urząd Patentowy RP nie bada już podobieństwa zgłoszonego znaku do znaków wcześniejszych
Copyright or patent concept, Business team analyzing data and using smart phone on desk with VR screen copyright icon background, Copyleft trademark license, Creation ownership against piracy .

Urząd Patentowy RP nie bada już podobieństwa zgłoszonego znaku do znaków wcześniejszych

Od 15 kwietnia 2016 roku, Urząd Patentowy RP nie bada już podobieństwa zgłoszonego znaku do znaków wcześniejszych i nie weryfikuje, czy istnieją znaki towarowe identyczne i/lub podobne do znaku, który został zgłoszony.

Urząd Patentowy nie informuje również uprawnionych do znaków wcześniejszych o nowym, potencjalnie naruszającym ich prawa, zgłoszeniu. Właściciel wcześniejszego, zarejestrowanego znaku musi sam zadbać o sprawdzenie, czy takie późniejsze znaki zostały zgłoszone lub – co jest najlepszym rozwiązaniem – zlecić to profesjonalistom, czyli nam.

Dlaczego warto monitorować podobieństwa nowych znaków towarowych

W przypadku braku monitoringu, inne podmioty mogą  zgłosić znaki towarowe identyczne/bardzo podobne do już zarejestrowanych a znaki te mogą otrzymać ochronę, chyba że właściciel wcześniejszego znaku wniesie sprzeciw w ciągu 3 miesięcy od publikacji informacji o zgłoszeniu  nowego, kolidującego z jego prawami znaku towarowego w Biuletynie Urzędu Patentowego.

Jeśli sprzeciw nie zostanie wniesiony w terminie, jedyną metodą na wyeliminowanie znaku po jego rejestracji będzie jego unieważnienie, co wiąże się z koniecznością wszczęcia procedury unieważnienia znaku a to już jest czas, nerwy i ……….. koszty.