fbpx

Od 15 kwietnia 2016 roku, Urząd Patentowy RP nie bada już podobieństwa zgłoszonego znaku do znaków wcześniejszych i nie weryfikuje, czy istnieją znaki towarowe identyczne i/lub podobne do znaku, który został zgłoszony.

Urząd Patentowy nie informuje również uprawnionych do znaków wcześniejszych o nowym, potencjalnie naruszającym ich prawa, zgłoszeniu. Właściciel wcześniejszego, zarejestrowanego znaku musi sam zadbać o sprawdzenie, czy takie późniejsze znaki zostały zgłoszone lub – co jest najlepszym rozwiązaniem – zlecić to profesjonalistom, czyli nam.

Dlaczego warto monitorować podobieństwa nowych znaków towarowych

W przypadku braku monitoringu, inne podmioty mogą  zgłosić znaki towarowe identyczne/bardzo podobne do już zarejestrowanych a znaki te mogą otrzymać ochronę, chyba że właściciel wcześniejszego znaku wniesie sprzeciw w ciągu 3 miesięcy od publikacji informacji o zgłoszeniu  nowego, kolidującego z jego prawami znaku towarowego w Biuletynie Urzędu Patentowego.

Jeśli sprzeciw nie zostanie wniesiony w terminie, jedyną metodą na wyeliminowanie znaku po jego rejestracji będzie jego unieważnienie, co wiąże się z koniecznością wszczęcia procedury unieważnienia znaku a to już jest czas, nerwy i ……….. koszty.

Call Now Button