You are currently viewing Znak towarowy / logo ma wartość materialną

Znak towarowy / logo ma wartość materialną

Znak towarowy / logo ma wartość materialną. Znaki towarowe niektórych firm przekraczają wartość 100 miliardów dolarów. A wspomnieć wystarczy choćby takie, jak: Coca Cola, Apple, Samsung, Microsoft, McDonald’s, …….

Czym jest i w jakim celu stosujemy znak towarowy

Znak towarowy rozumiany powszechnie jako „logo” to w szczególności graficzny lub słowno-graficzny znak firmowy spełniający rolę marketingową, składający się z elementu graficznego i słownego (literowego). Logo może również składać się wyłącznie ze stylizowanego elementu słownego, graficznego albo słownego. Charakterystyczna forma graficzna zawarta w logo firmy ma na celu:

  • przyciąga uwagę potencjalnych klientów,
  • wywoływać pozytywne emocje i skojarzenia u potencjalnych klientów,
  • pozostawać w pamięci i wpływać na podejmowanie decyzji przez potencjalnych klientów.
  • odróżniać oznaczoną nim firmę od konkurencji.